Tính giá xây dựng nhà phố

Thông tin cơ bản
Chiều dài : Chiều rộng :
Loại công trình : Mức đầu tư :
Diện tích sử dụng (Xây dựng): m2 Đơn giá 2,950,000 vnđ/m2
Thông tin chi tiết
Bảng kế toán khái quát công trình

Loại Diện tích Đơn giá
Đơn giá 2,950,000
Móng % (Diện tích) 0
Trệt m2 0
Lầu m2 0
Mái % (Diện tích) 0
Tầng hầm % (Diện tích) 0
m2
Tổng diện tích m2
Tổng tiền